Vervuiling: het grootste gevaar voor ons milieu

Ons milieu staat de afgelopen eeuwen zwaar onder druk. Al sinds het industriële tijdperk oefenen we als mens een negatieve invloed uit op ons leefmilieu en de gevolgen hiervan worden steeds duidelijker merkbaar. Dit is de reden dat er in het nieuws steeds vaker berichten voorbij komen over zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van milieuvervuiling.

Vervuiling van het milieu komt op meerdere manieren tot uiting. Wetenschappers maken bijvoorbeeld onderscheid tussen onder meer grondvervuiling, luchtvervuiling en watervervuiling. Deze verschillende vormen van vervuiling beïnvloeden elkaar en zorgen zo voor een neerwaartse spiraal die ook klimaatverandering in de hand werkt.

Bodem raakt uitgeput en vervuild

De industriële revolutie heeft ontegenzeglijk positieve gevolgen gehad voor de mens, maar voor het milieu is het tegenovergestelde waar. Ontwikkelingen zoals industriële productiemethoden en geavanceerde landbouwmethoden zorgen ervoor dat de bodem raakt uitgeput en wordt vervuild met giftige stoffen van chemische herkomst.

De gevolgen van deze giftige stoffen in de bodem zijn in eerste instantie niet direct waarneembaar, maar richten ondergronds een ware ravage aan. De wortels van planten nemen de stoffen op, waarna ze worden gegeten door dieren en mensen. Het milieu is een kringloopsysteem – als we het vervuilen, vergiftigen we uiteindelijk ook onszelf.

Zure regen door vervuiling van de lucht

Vervuiling van de grond komt niet alleen voort uit direct contact, maar ook uit indirect contact met giftige stoffen. Net zoals de bodem steeds meer verontreinigd raakt, geldt dit ook voor onze lucht. Een belangrijke oorzaak hiervan is de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2) door autorijden en productieprocessen in fabrieken.

Ook vervuilende zaken zoals asbest en smog komen in de lucht terecht en leiden uiteindelijk tot zure regen. Deze neerslag wordt opgenomen door de bodem, waar de giftige stoffen wederom in de natuurlijke kringloop terechtkomen. Of we ze nu inademen via de lucht of opeten via de bodem; giftige stoffen zijn tegenwoordig overal.

Watervervuiling door lozen van afval

Niet alleen onze lucht en grond raken steeds meer vervuild, dit geldt ook voor ons water. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling, want onze aarde bestaat voor ongeveer 70% uit water. Mensen en fabrieken lozen hun afval in nabijgelegen sloten, meren en rivieren. Hierdoor komt het uiteindelijk in de zee terecht.

Alle levende organismen in de zee komen in aanraking met dit afval, waaronder plastic en giftige stoffen. Vissen worden er ziek van en gaan dood of raken misvormd. Als mens eten we deze vissen en krijgen we de giftige stoffen weer binnen. Het milieu is één grote vicieuze cirkel. Meer aandacht voor het milieu is daarom niet alleen goed voor de wereld om ons heen, maar ook voor onszelf.

Reageren is niet mogelijk